kunst gemaakt voor én door mensenFeatured Image
  • Category
  • Date

    11 December

Kunst uit Zuyderland te zien in ‘Out of Office’

In samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) presenteert Singer Laren 75 jaar Nederlandse kunst, afkomstig uit bedrijfscollecties. Deze werken worden gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Out of office’, kunstschatten uit bedrijven. De Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland is ook hiervoor uitgenodigd. We zijn dan ook vereert dat een werk uit de Zuyderland kunstcollectie in deze tentoonstelling te zien is. Het gaat over het werk ‘Time will sel’ van Tanja Ritterbex.

Kunstschatten uit Nederlandse bedrijven, banken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid verzamelen al meer dan een halve eeuw hedendaagse kunst. In deze collecties bevinden zich naar schatting bijna een kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 110.000 daarvan behoren toe aan de 51 leden van de VBCN. Ruim 30 van hen hebben bijgedragen aan deze tentoonstelling. Ooit begonnen om een prettiger werkomgeving voor de werknemers te scheppen, is het collectioneren van kunst een serieus onderdeel geworden van de Nederlandse bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds inspireert de kunst de medewerkers en bezoekers, anderzijds betekent het bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en stimulans voor de kunstenaars en de kunst in het algemeen. Out of Office biedt voor het eerst een kijkje in de rijke schatkamers van de Nederlandse bedrijfscollecties. In acht thema’s worden ontmoetingen geënsceneerd van kunstwerken uit verschillende naoorlogse periodes en stromingen. U ziet opvallende gelijkenissen in beeldtaal, die de verschillende kunstenaars veelal vanuit een geheel andere ‘aanvliegroute’ hebben toegepast. Door de tijd heen wordt een golfbeweging zichtbaar waarbinnen fenomenen in de kunst zich herhalen. En soms zelfs inspireren bedrijven kunstenaars tot het experimenteren met nieuwe materialen en technieken.

OPENINGSTIJDEN SINGER LAREN Museum dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur Beeldentuin, café en Singer Shop dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.30 uur Maandag gesloten Kijk voor meer informatie op de website www.singerlaren.nl/outofoffice ADRES Oude Drift 1 | 1251 BS Laren | 035 – 539 39 56