kunst gemaakt voor én door mensenalgemeen nut beogende instellingen

anbi

WAT
Als Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland zijn wij een instelling die het belang van het algemene nut beoogt te bewaken. Daarbij hebben wij een volledige openheid van zaken zoals u hieronder kunt aantreffen en downloaden.
RSIN
853526424
BELONINGSBELEID
De externe adviseur krijgt een beloning voor het bijwonen van de vergadering waarin hij de stichting adviseert over eventuele kunstaankopen. De coördinator, die ook bestuurslid is, ontvangt een beloning voor de werkzaamheden die hij voor de stichting doet. Hiervoor krijgt hij vanuit de stichting opdrachten die hij als zelfstandige uitvoert.
DIVERSE DOCUMENTEN TE DOWNLOADEN
Hieronder kunt u kiezen om diverse documenten waaronder ons beleidsplan voor de komende jaren, de financiële jaarverslagen of jaarverslagen te downloaden.